The Access Walter

Change Your Whole Walter.

Det har hänt en del sedan sist

Jag är så glad över att vi anlitade ett företag som gjorde vår webshop. Jag hade ju i min enfald tänkt att jag skulle göra det själv. Jag gick ju ändå en kurs i att göra hemsidor för många år sedan. Men jag insåg snart att det hänt en del sedan dess. Till exempel att måste man ju kunna ändra utseende på websidan utefter vilken enhet som det läggs ut på. Så kallar responsive web. Det behövdes inte på min tid. Så jag insåg att jag inte skulle kunna bygga den här webshopen på det vis som behövs för att kunna generera kunder. Men det kunde mediebyrån.